REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUBLINCARD.EU

Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem lublincard.eu prowadzony jest przez:

Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną z siedzibą w Lublinie, 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, NIP 7122985207, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000215158 zw. dalej LROT.

Słownik:

W niniejszym Regulaminie następujące pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy lublincard.eu;
 2. Sklep - sklep internetowy lublincard.eu, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie;
 3. Oferta - towary umieszczone na stronie internetowej lublincard.eu i oznaczone jako dostępne;
 4. Klient - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
 5. Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej lublincard.eu;
 6. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Czas przygotowania zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki w sposób wskazany przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie;
 8. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;
 9. Płatność on-line - płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych.

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego czy innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie.
 2. Klient, zamierzający nabyć towar, może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lublincard.eu, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 3. Klient, składając zamówienie przez stronę lublincard.eu, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę "Dodaj do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę www, po wybraniu zamawianych towarów i ich ilości, Klient przechodzi przez wskazane etapy:
  1. zakłada konto, podając dane osobowe (lub loguje się w przypadku, gdy posiada już konto). Może także przystąpić do zakupu jako "Gość" - w tym przypadku nie ma konieczności zakładania indywidualnego konta w sklepie lublincard.eu.
  2. wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);
  3. wybiera sposób dostawy;
  4. wybiera formę płatności;
  5. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku, znajdującego się w ostatnim kroku: "płatność", w procesie składania zamówienia;
  6. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty";
  7. złożenie zamówienia na towar jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie dokumentów dotyczących sprzedaży (paragon lub faktura).
 4. Przyjęcie zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji odbywa się według następujących zasad:
  1. klient, dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze - za pobraniem, otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez system Sklepu i wysyłce towaru;
  2. w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty w formie on-line - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sklep za zamówiony towar.
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży, przy czym:
  1. paragon lub faktura w formie papierowej zostanie dołączona do przesyłanego towaru;
  2. aby otrzymać Fakturę VAT należy podać NIP. Zgodnie z nowymi zasadami wystawiania paragonów fiskalnych, obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku, paragon bez NIP nie upoważnia do późniejszego wystawienia Faktury VAT;
  3. w przypadku zamówień odebranych i opłaconych w sklepie stacjonarnym, Klient otrzyma na miejscu paragon lub fakturę w wersji papierowej według dyspozycji Klienta;4) klient, kupujący więcej niż jeden towar, chcący otrzymać odrębne paragony lub faktury na poszczególne towary lub na inne dane Kupującego, winien złożyć odrębne zamówienia na towary objęte poszczególnymi fakturami.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

§ 2. Ceny towarów

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Klient oprócz ceny za towar, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lublincard.eu, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: sklep@lublincard.eu.
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
  1. osobiście, płacąc gotówką pracownikowi Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin), przy odbiorze osobistym;
  2. osobiście, płacąc kurierowi w miejscu, gdzie nastąpił odbiór zamówienia w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest "płatność za pobraniem";
  3. płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 10 dni od dnia złożenia zamówienia, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki oraz czas przygotowania do wysyłki + przewidywany czas dostawy przez kuriera nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
 2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem kuriera.
 3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowanie na terenie Polski. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Polski należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.
 4. Maksymalny ciężar jednej przesyłki może wynosić 10 kg. W przypadku przekroczenia tej wagi należy złożyć drugie zamówienie na oddzielną przesyłkę.
 5. Termin otrzymania przez Klienta towaru wynosi:
  1. za pośrednictwem kuriera: orientacyjnie 2-3 dni robocze od zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia w przypadku wybrania płatności za pobraniem, w zależności od warunków proponowanych przez danego kuriera;
  2. listem poleconym: orientacyjnie 3 dni od zaksięgowania wpłaty;
  3. odbiór osobisty w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej (ul. Krakowskie Przedmieście 6): 1 dzień roboczy;
 6. W trakcie składania Zamówienia na stronie Sklepu Klient jest informowany o kosztach dostawy za pośrednictwem kuriera.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, niewadliwymi.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient w ciągu 7 dni ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
  1. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  2. wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej (ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin).
 4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karta@lrot.pl. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji lub złożenia takiej reklamacji w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Reklamowany towar należy przesłać na następujący adres:

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej
Ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-002 Lublin
z dopiskiem: "reklamacja"

W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep.

Pobierz formularz

 1. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Reklamację można złożyć również w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej (ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin).
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia - przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.
 4. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 2. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.
 6. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
 7. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej, reklamacji towaru należy dokonać w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej, gdzie nastąpiło opłacenie i odebranie towaru.

§ 7. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
 3. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sklepu;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287).
 2. Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn i - co do zasady - bez konsekwencji finansowych dotyczy bowiem tylko transakcji, w których kupującym towar lub usługę jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą więc skorzystać z tego ustawowego uprawnienia.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym lublincard.eu, jak również - w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - winno być podpisane.

Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, lub formularza przygotowanego przez Sklep.

Pobierz formularz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres:

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-002 Lublin
z dopiskiem: "zwrot"

 1. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej towarów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, nie przysługuje po otwarciu opakowania (w tym foli) po ich dostarczeniu.
 2. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych.
 3. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej, zwrotu towaru należy dokonać w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej, gdzie nastąpiło opłacenie i odebranie towaru.
 4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

§ 9. Dane osobowe

 1. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Dane te umieszczane są w bazie Sklepu, na co Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następować będzie w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na przetwarzanie, oraz ze względu na fakt, iż przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży towarów, w tym w celu obsługi posprzedażnej transakcji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w ramach zapewnienia m.in. obsługi technicznej, informatycznej Sklepu. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać powierzone im dane jedynie na polecenie LROT, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane kurierowi DPD realizującemu wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.
 5. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu.
 6. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem Przelewy24 Klient upoważnia Sklep do przekazywania Przelewy24. jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system Przelewy24.
 7. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii art.15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art.17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając takie zgłoszenie na adres mailowy: karta@lrot.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 11. Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych, będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat od daty złożenia zamówienia.
 12. Administratorem danych osobowych Klienta jest Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, nr tel. 81 5324412, e-mail info@lrot.pl.
 13. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20 - 113 Lublin, drogą elektroniczną na adres e - mail: info@lrot.pl, lub telefonicznie pod numerem 81 532 14 48.
 14. W przypadku przekazania przez Klienta - dla celów wykonania umowy - danych osobowych innej osoby, Sklep w terminie 1 miesiąca od dnia pozyskania tych danych, przekaże tej osobie informacje wymienione w ust. 2-10 powyżej.
 15. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2020 r .
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Ĺťadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
Produkt dodany do listy życzeń

lrot sklep karta

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.